Microsoft Dynamics NAV fejlesztések

A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer átfogó vállalatirányítási megoldás, amely elősegíti a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést. 
A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer segítséget nyújthat, ha cége „kinövi” jelenleg használt pénzügyi szoftverét. 
Vállalata növekedésével párhuzamosan a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer biztosítja azt a rugalmasságot, amely az új lehetőségekhez és a fejlődéshez való alkalmazkodáshoz szükséges.

Ennek a rugalmasságnak a kiaknázása komoly kihívást jelent a rendszerintegrátor számára. Tapasztalt csapatunk szerteágazó ipari tapasztalattal rendelkezik, számos NAV  5, NAV 6 rendszerbevezetésben vettünk részt.

A fejlesztések a teljesség igénye nélkül:

  • Házipénztár kiegészítők
  • Online Webshop integrációk
  • Egyedi lekérdező képernyők és reportok

Tovább

Egyedi szoftverfejlesztés

Technológiák, platformok:

  • ASP.NET
  • Ügyviteli alkalmazások fejlesztése
  • Okos kliens (AJAX)
  • WSS Web partok
  • Windows Forms
  • Klasszikus kliens-szerver alapú ügyviteli alkalmazások
  • Dynamics CRM 4, CRM 2011
  • Dynamics NAV 5, 6
  • WF alapú megoldások illesztése
  • ASP.NET kiegészítő alkalmazás fejlesztése, illesztése
  • SAP Business One. NET alapú interfacek

Tovább

GOP-2011-2.2.1 pályázati kiírás - 2011.6.29.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

A pályázat fő célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén, vállaltirányítási rendszerek, ERP és CRM megoldások, valamint webáruház bevezetésével.

Pályázat címe GOP-2011-2.2.1, KMOP-2011-1.2.5 
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Pályázat benyújtása 2011. július 1.-től december 31-ig
Célok A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.
Tevékenységek
  1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
  2. Gyártási terület;
  3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
  4. Kontrolling és döntéstámogatás;
  5. Beszerzési, logisztikai terület;
  6. Táv- és csoportmunka támogatás;
  7. Pénzügyi, számviteli terület;
  8. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
  9. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház);
  10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
  11. Elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése;
  12. Kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése;
Elszámolható költségek
  • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára
  • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára
  • Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig)
Kedvezményezettek köre

Legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel rendelkező, mikro- kis- és középvállalkozások, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
  • szövetkezetek
  • gazdasági kamarák,
  • vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek,
  • kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
  • jogi személyiségű nonprofit szervezet,
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

  • amelynek saját tőkéje negatív vagy a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
  • amely nem rendelkezik legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel;
  • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.
Kötelezettségvállalások (kivéve kamarák és érdekképviseletek)
  1. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
  2. Létszámtartás A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
  3. A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 50%-át. 
    vagy
    A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 120%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 200%-át.
Támogatás mértéke A GOP-2011-2.2.1 pályázati kiírás esetében: 50%-a. 
A KMOP-2011-1.2.5 pályázati kiírás esetében: 40%-a.
Támogatás értéke Min. 1 Millió Ft, Max. 10 Millió Ft
Támogatás típusa Vissza nem térítendő támogatás