Microsoft Dynamics NAV fejlesztések

A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer átfogó vállalatirányítási megoldás, amely elősegíti a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést. 
A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer segítséget nyújthat, ha cége „kinövi” jelenleg használt pénzügyi szoftverét. 
Vállalata növekedésével párhuzamosan a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer biztosítja azt a rugalmasságot, amely az új lehetőségekhez és a fejlődéshez való alkalmazkodáshoz szükséges.

Ennek a rugalmasságnak a kiaknázása komoly kihívást jelent a rendszerintegrátor számára. Tapasztalt csapatunk szerteágazó ipari tapasztalattal rendelkezik, számos NAV  5, NAV 6 rendszerbevezetésben vettünk részt.

A fejlesztések a teljesség igénye nélkül:

 • Házipénztár kiegészítők
 • Online Webshop integrációk
 • Egyedi lekérdező képernyők és reportok

Tovább

Egyedi szoftverfejlesztés

Technológiák, platformok:

 • ASP.NET
 • Ügyviteli alkalmazások fejlesztése
 • Okos kliens (AJAX)
 • WSS Web partok
 • Windows Forms
 • Klasszikus kliens-szerver alapú ügyviteli alkalmazások
 • Dynamics CRM 4, CRM 2011
 • Dynamics NAV 5, 6
 • WF alapú megoldások illesztése
 • ASP.NET kiegészítő alkalmazás fejlesztése, illesztése
 • SAP Business One. NET alapú interfacek

Tovább

SysMedic

A SysMedic Integrált Egészségpénztár Információs rendszer teljes körű megoldás egy egészségpénztár elektronikus nyilvántartására. A szerver kliens kapcsolatra alapuló legmodernebb technológiai megoldásokat alkalmazó ügyviteli alkalmazás eleget tesz minden adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségnek.

A modulok az egészségpénztári alapszabályban rögzítetteknek  maradéktalanul eleget tesznek, a pénztár vezetőivel lévő folyamatos kooperáció a kezelőfelület megvalósításában segített. Az adatbevitelt elősegítő, felhasználó igényeire szabott be és kimeneti funkciók konzultációk során kerülnek kialakításra, melyeket a fejlesztő csapat még a program átadás előtti fázisában implementál.

A program elkészítése során kulcsszempont az adatok biztonságos tárolása és archiválása, az adatbázis optimális (akár 100.000+ tagig) felépítése és tervezése, a felhasználói (könyvelői) műveletek nyilvántartása, a könyvelői kezelőfelület -a mindennapos műveleteket megkönnyítő- kialakítása, a lehető legtöbb folyamatosan  használt művelet maximális automatizálása.

 

 

Törzsadatok

 • Tag
  • Tag leválogatás / keresés
  • Tag módosítás / Új tag
  • Tagi törzsadat import
 • Szolgáltatás kedvezményezett
  • Szolgáltatás leválogatás / keresés
  • Szolgáltatás módosítás / Új Szolgáltatás
 • Haláleseti kedvezményezett
  • Haláleseti leválogatás / keresés
  • Haláleseti módosítás / Új tag
 • Munkáltatók
  • Munkáltató leválogatás / keresés
  • Munkáltató módosítás / Új Munkáltató
  • Munkáltató törzsadat import
 • Szolgáltatók
  • Szolgáltató leválogatás / keresés
  • Szolgáltató módosítás / Új Szolgáltató
  • Szolgáltatói törzsadat import
 • Támogatók
  • Támogató leválogatás / keresés
  • Támogató módosítás / Új Támogató
  • Támogatói törzsadat import
 • Vagyonkezelők
  • Vagyonkezelő leválogatás / keresés
  • Vagyonkezelő módosítás / Új Vagyonkezelő
  • Vagyonkezelői törzsadat import
 • Letétkezelő
  • Letétkezelő leválogatás / keresés
  • Letétkezelő módosítás / Új Letétkezelő
  • Letétkezelői törzsadat import
 • Banki partnerek
  • Banki partner leválogatás / keresés
  • Banki partner módosítás / Új Banki partner
  • Banki partneri törzsadat import
 • Tagszervezők
  • Tagszervező leválogatás / keresés
  • Tagszervező módosítás / Új Tagszervező
  • Tagszervezői törzsadat import
 • Szállítók
  • Szállító leválogatás / keresés
  • Szállító módosítás / Új Szállító
  • Szállítói törzsadat import
 • Dolgozók
  • Dolgozó leválogatás / keresés
  • Dolgozó módosítás / Új Dolgozó
  • Dolgozói törzsadat import
 • Egyéb partnerek
  • Egyéb partner leválogatás / keresés
  • Egyéb partner módosítás / Új Egyéb partner
  • Egyéb partneri törzsadat import
 • Tárgyi eszközök, immateriális javak
  • T.E. leválogatás / keresés
  • T.E. módosítás / Új T.E.
  • T.E.i törzsadat import
 • Értékpapír
  • Értékpapír leválogatás / keresés
  • Értékpapír módosítás / Új T.E.
  • Értékpapír törzsadat import
 • Szolgáltatások
  • Szolgáltatások leválogatás / keresés
  • Szolgáltatások módosítás / Új T.E.
  • Szolgáltatások törzsadat import
  • Pénztár törzsadatok (pl. számlarend, portfoliók)

Tag munkafolyamatok

 • Tag beléptetés
 • Szolgáltatási kedvezményezett hozzárendelés
 • Haláleseti kedvezményezett hozzárendelés
 • Munkáltatói viszony hozzárendelése
 • Tagdíj hozzárendelés
 • Egyéni tagdíj előírás
 • Egyéni tagdíj befizetés
 • Szolgáltatási összeg zárolása
 • Szolgáltatási összeg feloldása
 • Szolgáltatási számla rögzítése
 • Kártyaigénylés
 • Tagdíj szüneteltetés
 • Tagdíj szüneteltetés feloldása
 • Tagi jogviszony megszüntetése átlépés miatt
 • Tagi jogviszony megszüntetése haláleset miatt
 • Tagi jogviszony megszüntetése kilépés miatt
 • Felszólítás tagdíjnemfizetés miatt
 • Tagdíj nem fizető státusz megszüntetése
 • Tagdíjnemfizetés miatt felszólított státusz megszüntetése
 • Szolgáltatásra várakozó státusz megszüntetése
 • Tagi jogviszony megszűnésével kapcsolatos kifizetések
 • Kiegészítő táppénz kezelés
 • Egészségterv
 • Tagi lekötés
 • Tagi lekötés feloldása
 • Portfolió választása
 • Reklamáció kezelése
 • Átlépő tag utalás befizetés
 • Tagcsoportok kezelése
 • Küldött viszony hozzárendelése taghoz
 • Tagi információs panel

Munkáltatói munkafolyamatok

 • Munkáltatói szerződés
 • Munkáltatói hozzájárulás előírás
 • Munkáltatói hozzájárulás előírás törlése
 • Munkáltatói hozzájárulás befizetés
 • Munkáltatói hozzájárulás szüneteltetés
 • Munkáltatói hozzájárulás szüneteltetés feloldása
 • Listás tagdíj, munkáltatói hozzájárulás befizetés
 • Munkáltatói információs panel

Szolgáltatási kedvezményezett munkafolyamatok

 • Szolgáltatási kedvezményezett információs panel

Haláleseti kedvezményezett munkafolyamatok

 • Örökösi nyilatkozat feldolgozása
 • Haláleseti kedvezményezett információs panel

Szolgáltatói munkafolyamatok

 • Szolgáltatói szerződések
 • Szolgáltatói számla rögzítése
 • Szolgáltatói információs panel

Támogatók

 • Támogatói szerződések
 • Támogatás befizetés
 • Támogatói információs panel

Vagyonkezelők

 • Vagyonkezelők szerződések
 • Vagyonkezelői számla rögzítése
 • Vagyonkezelő információs panel
 • Vagyonkezelői utalás indítás (letétkezelőnek)
 • Vagyonkezelői tranzakció feldolgozás
  • Értékpapír vétel
  • Értékpapír eladás/lejárat
  • Értékpapír kamatfizetés
  • Értékpapír osztalékfizetés
  • Értékpapír értékelés
  • Értékpapír lejárat miatti átvezetés
 • Vagyonkezelői tranzakció feldolgozás import

Letétkezelő

 • Letétkezelő szerződések
 • Letétkezelő számla rögzítése
 • Letétkezelő információs panel

Banki partnerek

 • Banki partnerek szerződések
 • Banki partnerek számla rögzítése
 • Bankszámla kivonat import
 • Csoportos utalás export
 • Banki partnerek információs panel

Tagszervezők

 • Tagszervezők szerződések
 • Jutalék elszámolás
 • Tagszervező információs panel

Szállítók

 • Szállítói szerződések
 • Szállítói számla rögzítése
 • Szállítók információs panel

Dolgozók

 • Dolgozói szerződések
 • Dolgozói bérszámfejtés
 • Dolgozói számla rögzítése
 • Dolgozói információs panel

Egyéb partnerek

 • Egyéb partnerek szerződései
 • Egyéb partnerek számla rögzítése
 • Egyéb partner információs panel

Tárgyi eszközök

 • Tárgyi eszköz számla rögzítése
 • Tárgyi eszköz információs panel

Tranzakciók

 • Postautalvány import
 • Hozamfelosztás
 • Tárgyi eszköz értékcsökkenés elszámolás
 • Negyedéves zárás
 • Évnyitás
 • Évzárás
 • Függő tételek beazonosítása
 • Főkönyvi könyvelés
 • Alapok közötti átvezetés
 • Közgyűlés kezelés

Kártyás ügyletek

 • Kártyarendelés export
 • Kártyarendelés visszaigazolása
 • Kártya aktiválása
 • Kártyaegyenleg feladás készítése
 • Kártyás ügyletek importja
 • Kártyás ügylet számla rögzítése
 • Kártyás tagok törzsadat import
 • Kártya letiltása

Elszámolás

 • Utalás jóváírása
 • Utalás indítása

Jelentések